Menu g?ówne
Memento
Problemy struktury i technologii treningu s? w kolarstwie bardzo specyficzne i coraz bardziej skomplikowane. Trzeba dzi? ju? mówi? wyra?nie, ?e najprostszy sposób poprawienie wyników - poprzez zwi?kszanie obj?to?ci pracy - praktycznie wyczerpa? swoje mo?liwo?ci. Dalszy wzrost wyników mo?e dokonywa? si? tylko drog? podnoszenia jako?ci pracy trenera i zawodnika.
 
Old School ZSRR coach Dimitri A.Poliszczuk (1993)
 
 
 
_______________________ I never wear a helmet...
Warto zajrze?
Advertisement

Advertisement

Advertisement

Znajd?
Translate website
 
Sponsorzy


Warning: Parameter 3 to showBlogSection() expected to be a reference, value given in /archiwum/kopia_www/includes/Cache/Lite/Function.php on line 100
 
Strona domowa maratończyka mtb Pawła Urbańczyka. Maraton mtb, kolarstwo, trener, pasja.  
© 2017 Strona domowa maratończyka mtb Pawła Urbańczyka. Maraton mtb, kolarstwo, trener, pasja.
Joomla!